VI(r)US - Diversos autors

La poesia visual, dins l’àmbit dels Països Catalans i de l’Estat Espanyol, en aquests darrers quaranta anys, sempre ha tingut un recorregut silent o potser fins i tot secret, però amb una vitalitat persistent. Cada dècada ha tingut els seus moments d’eufòria i de decaïment, amb implicacions més o menys político-socials, però, ja sigui bé mitjançant exposicions col·lectives o individuals, o bé la publicació de llibres personals o antològics, la poesia visual sempre ha estat present.

Aquest és el primer llibre antològic de la poesia visual dels Països Catalans que també serà exposició itinerant, i esperem que sigui un punt d’inflexió per a futurs estudis i serveixi per seduir nous lectors i nous espectadors mitjançant la poesia visual, aquest híbrid d’imatge i text, frontera o, més ben dit, territori compartit entre la literatura i la pintura, artifici crític i lúdic alhora, espai on el metallenguatge poètic és un virus en constant expansió.

  • F Xavier Forés
  • Joan Puche
  • Joaquim Brustenga
  • Paco Fanés
  • Paco Perez
  • Raül Gàlvez
  • Ràfols-Casamada
  • Sergi Quiñonero