Albor - Pilar Sánchez

En aquest volum, Pilar Sánchez Pellicer, que hi alterna el català i el castellà, se’ns mostra com una autora intimista, una observadora amatent als moviments de l’ànima. S’hi respira sensibilitat i tendresa, però alhora hi constatem una espiritualitat intensa.
Aquesta confluència li permet construir un llenguatge d’un misticisme que es nodreix de Ramon Llull o San Juan de la Cruz (“Per Tu atreta,/ Oh, ferm Misteri foscant!/ Sí, ets Paraula” / “Hay un instante/ De aceptación plena/ En tu mirada”), però que al mateix temps es nodreix de la natura i reflecteix la nostra existència concreta, la realitat quotidiana. Per la seva pròpia condició, el misticisme tendeix a l’abstracció, perquè aspira a una comunió amb Déu, mentre que els haikus tendeixen a ser inventaris d’instants, d’imatges fugisseres.

Carles Duarte