Doble imatge - Jordi Cerdà i Claude Jeanmart

La col·laboració de Jordi Cerdà i Claude Jeanmart ha estat dilatada en el temps, aquests darrers quinze anys de manera regular cicle per cicle, coherentment amb les seves importants produccions personals. Els seus treballs conjunts ens mostren una gran diversitat de continguts, tractats mitjançant tècniques diferents, incloent-hi les noves tecnologies.
El mirall, la doble imatge com a forma de diàleg-síntesi i la dicotomia voilé-dévoilé (ocult-descobert) són utilitzats en les obres recollides en aquest volum com a poètica i metallenguatge. Al Voilé-Dévoilé tracten el tema del cos i el problema del cos que no ha estat encara ni resolt ni superat.
Sempre la censura, revers de la llibertat, la realitat del somni, present en el pensament de les diferents civilitzacions, més en unes que no pas en d’altres. El tema del cos com a línia fronterera entre el permès i el prohibit. Tot això, unit a la galàxia de les xarxes socials actuals, és al fonament d’aquestes imatges de poesia visual, dins de les quals mira d’instaurar-se un joc ric i estimulant, tot allunyant-se de la posició de l’artista solitari, sense negar-la tanmateix, i donant-nos imatges que ens parlen de com aquests conceptes entren en crisi.

  • doble imatge 1
  • doble imatge 2
  • doble imatge 3
  • doble imatge 4