Cendres al llac - Rafael Fabregat

(XI Premi de Teatre Breu Inicia’t 2018)

Després de la mort del seu mestre, els tres deixebles més destacats es reuneixen amb la seva vídua per a tirar les cendres a un llac. Però serà impossible lliurar-se de la seva empremta, per a bé o per a mal. Tothom té una història al darrere, un llast, una tensió que es nota bategar enmig de l'hivern.