... xyzA - Cdef ... - Diversos autors

Els autors que finalment han donat forma al llibre pertanyen a diverses generacions. Les obres antologades han estat fetes al segle actual i són majoritàriament inèdites. En els dos blocs de l’antologia, s’hi poden trobar 15 poetes, 7 dels quals pertanyen a la dècada dels anys 60 del passat i recent segle XX. Pel que fa a la resta, els autors argentins pertanyen a la dècada dels 70 i els catalans, a la dels 50.

A la majoria de poetes d’aquesta antologia  hi troben les empremtes i les traces d’autors com Símmies de Rodes i Caramuel, Helwig i Capelle; o més propers a nosaltres com Mallarmé i Apollinaire, Marinetti i Grup Noigandres, Edgardo A.Vigo i Jirí Kolar, G. Viladot i Clemente Padín, Jorge S.Perednik i Joan Brossa... que articulen la tradició de l’experimentació poètica.

Amb aquestes claus s’obté un llibre que apunta un bon retrat del moment de la poesia visual plantejada des de dos territoris allunyats en l’espai geogràfic, però no en el temps. S’obté una fotografia clara i precisa del que es ve fent en la línia de defensa de la poesia visual d’aquest segle, tan audiovisual com digital, on triomfa la imatge, però a la qual cal dotar de missatge perquè no es dilueixi.