Més enllà de la sorra - Jordi Casabona

Més enllà de la sorra ens enfronta a aquesta línia de tall, a la doble juxtaposició de sensacions, a la doble realitat. Jordi Casabona és capaç de personificar els dos instants dels versos, d’atresorar dues mirades, una dualitat de concepcions i d’emocions ideal per plantejarse una sèrie d’haikus amb personalitat i amb aquesta capacitat de fondre’s amb l’entorn, d’entendre la grandesa de l’univers i enfrontar-la a la petitesa real de l’home. (del pròleg de Jordi Cervera)                      

Entre matolls de verd
esclat de grocs i sobre la ginesta
una papallona blanca. 

A s’hora baixa,
uns pardals damunt la canya
i els insectes que s’hi atansen.

Més enllà de la sorra,
petjades sobre les ones:
Pont del Petroli.

A les finestres
camins d’aigua damunt del vidre:
segueix plovent.