Sinapsis - Ariel Gangi

Sinapsis remet a una idea conceptual, que -en aquest cas- és la idea de comunicació entre imatges. El llamp de les neurones presagia la veu del pensament, il·lumina la seva imatge La percepció agita la realitat i amb aquesta premissa, el terme científic s’identifica amb l’espiritual i avança cap a la recerca d’un sentit dinàmic i al·leatori que permet associar i descobrir el (els) poema/es en les seves diferents i possibles mirades. En aquesta estreta vinculació d’aparents contradiccions, ciència-esperit, sentir-pensar, realitat-ficció, vida-mort, etc., reposen els símbols que es deixen veure en l’obra...